Máte na webu aktivní ukládání cookies? A můžeme je vidět? Ještě dříve, než vstoupíme do nového roku, měli bychom mít na paměti nenápadnou, ale poměrně zásadní změnu v souhlasu se zpracováváním souborů cookies.

V souladu s novelizovaným zněním zákona 127/2005 Sb. jsou subjekty provozující webové prezentace ukládající soubory cookies povinny nejen informovat návštěvníka, ale zároveň jej rovnou nechat vybrat, k jakým souborům cookies dává souhlas s ukládáním. Z režimu Opt-out se tak přechází do režimu Opt-in.

Co mám udělat?

Pokud provozujete web a chcete se vyvarovat problémům, máte několik možností, jakým způsobem budete nakládat s žádostí o souhlas.

Vypnout analytické nástroje – je to samozřejmě jedna z možností, jak se vyvarovat žádosti uživatele o souhlas, nicméně mějte na paměti, že právě díky analytickým nástrojům víte o návštěvnících důležité informace. Pokud provozujete e-shop, bez cookies se prakticky neobejdete.

Zamezit přístup uživatelům bez souhlasu – jedna z variant, která je poměrně drastická. Riskujete ztrátu návštěvníků a toto opatření je navíc v rozporu se zněním předpisu, který stanovuje, že uživatel nesmí být žádostí o souhlas nucen ani omezován.

Přidat lištu se souhlasem v režimu Opt-in – ideálním způsobem je přidání lišty se souhlasem v režimu Opt-in.

Co má poučení obsahovat?

Kromě samotné informace o tom, že zpracováváte soubory cookies je dobré vysvětlit, co to soubory cookies jsou a jak pomáhají Vám i zákazníkům v personalizaci obsahu webové prezentace nebo e-shopu.

Následně je nutné zažádat o povolení ukládání cookies pro všechny nástroje, které používáte. Ať už jsou to interní systémy nebo nástroje společností Google nebo Facebook, všechny produkty zde musí být vyjmenovány. U interních systému je nutné zmínit jaké údaje sbíráte.

Doporučujeme přidat i soubor Poučení o souborech cookies, který Vám můžeme po dohodě zpracovat.

Kdo za tím stojí?

Bylo by nerozumné brojit proti našim zákonodárcům za další omezování tvůrců webových stránek a webového obsahu. Zákon odráží rozhodnutí Evropské Unie a přizpůsobují se tomuto nařízení všechny státy EU.

Chcete pomoc?

Všem našim klientům jsme již zaslali informace a provedli opatření, aby byli na změnu od 1.1.2022 připraveni. Pokud chcete i vy pomoc, neváhejte se na nás obrátit!